esZgrada

Elektronski sistem za upravljanje stambenim zgradama, esZgrada, završava administraciju i papirologiju umesto upavnika.

e-POS

Svoje POS rešenje od sada možeš da poneseš sa sobom – ePos ti omogućava da u bilo kojem veb pregledaču otvorite svoj sistem za naplatu robe i usluga.

e-Biblioteka

Projekat SID Prosvete: eBiblioteka smanjuje neophodno ulaganje bibliotekačkog vremena: umesto bibliotekara kreira izveštaje, vodi evidenciju o cirkulaciji knjiga i o članovima biblioteke i njihovim pretplatama.

Uskoro više informacija na temu nezavisnih projekata SID Grupe.

Dobrodošli u svet mogućeg.