esZgrada

Elektronski sistem za upravljanje stambenim zgradama, esZgrada, završava administraciju i papirologiju umesto upavnika.

e-Restoran

eRestoran omogućava tvom restoranu da porudžbine klijenata prima online tako što klijent skenira QR kod na stolu i pošalje porudžbinu!

e-Biblioteka

Projekat SID Prosvete: eBiblioteka smanjuje neophodno ulaganje bibliotekačkog vremena: umesto bibliotekara kreira izveštaje, vodi evidenciju o cirkulaciji knjiga i o članovima biblioteke i njihovim pretplatama.

Uskoro više informacija na temu nezavisnih projekata SID Grupe.

Dobrodošli u svet mogućeg.